Rekenen

Als er in een quiz op tv een rekenvraag voorbij komt wordt er vaak zonder nadenken "Pas!" geroepen. Dat komt natuurlijk deels door de tijdsdruk, maar ook door een gebrek aan zelfvertrouwen. Je zou toch op jezelf moeten kunnen rekenen bij het rekenen. Je gaat je calculator-app toch niet gebruiken om te weten hoeveel broodje + een drankje kost!

Er zijn heel wat technieken om het rekenen bij te schaven. Vaak oude technieken die in de vergetelheid zijn geraakt door te veel nadruk op het cijferen.

Als er bij het rekenen al inzichten in de structuren van de wiskunde worden verworven zal het vervolg een pak eenvoudiger zijn.

Wiskunde

Na een aantal jaren te leren rekenen in de basissschool, maakt men de switch naar Wiskunde.

In wiskunde gaat men op zoek naar structuren en patronen. En de getallen die we in de wiskunde verwachten komen er soms zelfs niet aan te pas.

Veel scholieren struikelen over de middelbare schoolwiskunde. Ze proberen dan harder hun best te doen, door meer definities te blokken. Die definitie moeten gekend zijn, maar vanuit het idee van structuren en patronen. Wat betekenen deze definities

En wat is de link van deze leerstof met de realiteit. In elke supermarkt gebruikt men de stelling van Thales aan de kassa bij voorbeeld.

Als je hulp nodig hebt om de wiskunde onder de knie te krijgen, dan gaan we samen door de leerstof. Geen uitleg die je van buiten moet blokken maar mee zoeken naar hoe jij het topic zelf kan uitleggen.

Statistiek

De statistieken wijzen uit dat statistiek in vele hogere studies een struikelblok is. Bij voorbeeld in de richting Psychologie. Vaak kom je daar terecht met weinig wiskundige bagage uit het middelbaar. Wiskunde was misschien niet je ding.

Toch zal je hier heel wat wiskundige kennis moeten verzamelen om ook voor dit vak te kunnen slagen.

Met wat begeleiding gaan je kansen zeker omhoog.

Rekenen = tekenen

Rekenen is tekenen. Deze slogan zou iedereen ingeprent moeten krijgen van in de kleuterklas. En dat blijft zo, ook als de onderwerpen wat ingewikkelder worden.